Profiel


Ik heb een ruime ervaring met kwaliteitstolken en –vertalen.

Ik verricht beëdigd tolk/vertaalwerkzaamheden in de hiergenoemde talen voor de volgende opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) , Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Advocaten- en Notarissenkantoren, particulieren, het bedrijfsleven en vakbonden. Daarnaast verricht ik ook literatuurvertalingen.

Mijn werkterrein kent geen grenzen. Als beëdigd tolk/vertaaldienstverlener ben ik 24/7 bereikbaar. Gebruik van mijn online informatie en diensten is plaats- en tijdonafhankelijk.

Rbtv nr. 2629
KLPD nr. T 668
KvK: 01161192
BTW: 13738598B02
ING-rekening: NL34INGB0003131344